Teslimat Ve İade Koşulları

TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI

GENEL ŞARTLAR

Müşteri, web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği takdirde, kendisine sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılır. Müşteri, satın aldığı ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Müşteri ‘nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Müşteri sözleşmeyi sona erdirebilir. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, Şirket bu durumu öğrendiğinden itibaren üç (3) gün içinde yazılı olarak Müşteri ‘ye bu durumu bildirmek zorundadır. On dört (14) gün içinde de toplam bedel Müşteri ’ye iade edilmek zorundadır. Müşteri, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Şirket ‘in ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. Ürün teslim edildikten sonra, Müşteri ‘nin ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Şirket ‘e ödenmez ise, Müşteri, sözleşme konusu ürünü üç (3) gün içerisinde nakliye gideri Şirket ‘e ait olacak şekilde iade etmek zorundadır.

Şirket ‘in öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Müşteri ‘ye bildirilir. Müşteri, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Müşteri siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren on dört (14) gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Müşteri, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine on dört (14) gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Müşteri ‘nin hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

Müşteri, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Müşteri, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI

Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir (aşağıdaki belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere). Satın alınan ürünler Şirket ‘e kargo aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir.

Cayma süresi Müşteri veya Müşteri ‘nin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, Müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra sona erer. Bu cayma hakkını kullanabilmek için, Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını Şirket ‘e, yazılı bildirim veya web sitesi üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. Müşteri, Şirket ‘e [email protected] adresine bir e-posta göndererek bilgilendirebilir. Ayrıca Şirket adresine yazılı bildirim göndererek de Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin Şirket ‘i bilgilendirebilir.

Müşteri, zorunlu olmasa da işbu Koşulların ekinde bulunan örnek cayma hakkı formunu kullanabilir. Müşterinin cayma hakkını süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair Şirket ‘i bilgilendirmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde kargo yoluyla yapılabilir.

Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, web sitesindeki iletişim formundan veya +90 531 288 75 67 numaralı müşteri hizmetleri hattından veya cep telefonunuzdan (maliyeti müşterinin mobil operatörüne göre değişecektir) arayarak ya da [email protected] e-posta göndererek Şirket’e ulaşabilir. Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır. Kargo yoluyla iadeler, Şirket’in seçtiği bir kargo firması tarafından yapılmazsa, Şirket’in maruz kalacağı ekstra masraflar, müşteriye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir. Siparişinizin teslimatını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istediğiniz ve Şirket tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullanmadığınız (şirket tarafından belirlenen kurye şirketi dışında) takdirde; iade edilecek ürünlerin transferini müşterinin kendisinin organize ederek, kendi kurye şirketi vasıtası ile göndermesi durumunda, Şirket tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı söz konusu iadelerde meydana gelebilecek zarar ve risklerden sorumluluk tamamen tarafınıza ait olacak olup, bu şekilde iadelerden Şirket kesinlikle sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak; Şirket tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullandığınızda, iade paketinin içeriğinden sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız.

İade paketinin içeriğinde Şirket tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paketin tarafınıza iadesinin yapılacağını ve ilgili masraflardan sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. Her hâlükârda, bu maddedeki hiçbir şey yasal haklarınızı etkilemeyecektir.

Cayma hakkını kullanmanın sonuçları

Müşteri ‘nin Sözleşmeyi feshetmesi halinde; Şirket müşteriden aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (Şirket’in sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) Müşteri ‘ye iade eder. Şirket müşterinin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda Müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir. Müşteri, ürünleri Şirket tarafından belirlenen kargo şirketi aracılığıyla, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu on dört (14) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir.

Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur.

Cayma hakkının kullanılamayacağı haller

a) Müşteri ‘nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Müşteri siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil),

b) kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

c) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar,

d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar

f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti

i) Müşteri onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

j) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Müşteri ‘nin ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, mağazalarda makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer müşterinin gözden geçirme eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı Şirket, cayma hakkının kullanımı sırasında müşteriye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da Müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı Şirket’e ödemek durumunda kalabilir. Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle birlikte Şirket’e iade etmelidir. Her halde Müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi ürün ile birlikte göndermelidir. Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanılabileceğine dair özet bilgi Müşteri ile paylaşılacaktır.

İADE KOŞULLARI

Şirket, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Müşteri ’yi borç altına sokan belgeleri Müşteri ’ye iade etmek ve 14 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

Müşteri ’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Müşteri kusuru oranında Şirket ‘in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Müşteri sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Şirket tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Şirket’in belirlediği kargo şirketi yoluyla ürün iade edileceği zaman, müşterinin ürünü teslim etme işlemini organize etmek için web sitesindeki form yoluyla Müşteri, Şirket’e ulaşmalıdır. Üye olmadan herhangi bir ürün satın alınması halinde, +90 531 288 75 67  numaralı müşteri hizmetleri hattından (maliyeti müşterinin mobil operatörüne göre değişecektir) arayarak telefon vasıtasıyla da kargo yoluyla iade talep edilebilir.

Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri Müşteri için herhangi bir ek ücret doğurmaz. Müşteri, mevcut ücretsiz iade yöntemlerinden hiçbirini kullanmak istemezse, iade masraflarına katlanması gerekmektedir. Müşteri, ürünleri Şirket’e Müşteri ödemeli olarak iade etmek isterse, buna bağlı maliyetlerden Müşteri sorumlu olabilecektir Şirket ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için müşterinin hakkı olup olmadığı hususunda müşteriyi bilgilendirecektir.

Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, cayma niyetinin Şirket ‘e bildirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır. Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde iade etmenin risklerinden Müşteri sorumludur.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Müşteri, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri ‘den talep edebilir ve her koşulda Müşteri ‘nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Şirket ‘in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

Bizi sosyal medya'dan takip edin!

KAPAT
Mesaj Gönder
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz ?